Onze organisatie

U-many is een samenwerkingsverband van zelfstandig opererende internationale professionals die kunde en ervaring hebben opgebouwd in verschillende woon-, leef- en werkomgevingen, zowel in Nederland als in het buitenland. We geven cursussen, trainingen, workshops en verzorgen coaching trajecten voor buitenlanders in Nederland en voor Nederlanders die met buitenlanders werken.

Missie / Waar staan wij voor

Diversiteit is goed voor organisaties en samenlevingen: verschillende gezichtspunten en achtergronden verrijken woon-, leef- en werkomgevingen. Ieder mens is uniek en voor het geheel nodig maar het ‘schakelen’ met anderen is een complex proces! Wij vereenvoudigen dit proces door inzicht te geven in hoe een functioneel, plezierig en veelzijdig leven mogelijk is in een nieuw land of omgeving. Ons doel is om mensen gelukkig en productief te laten zijn als ze vanuit een andere woon-, leef- of werkomgeving naar Nederland komen. Ook richten we ons op iedereen die in multiculturele of transnationale organisaties (gaat) werken.

Hoe doen we dat?

Door middel van cursussen, trainingen, workshops en coaching, laten we onze klanten bewust worden van de waardevolle elementen uit hun eigen land en cultuur en hoe daar positief mee om te gaan in de nieuwe situatie in Nederland. Ze ervaren hoe fijn en verrijkend het is om inzicht te krijgen in de ‘andere’ cultuur en hoe ze, vrij eenvoudig, hun gedrag kunnen aanpassen zonder verlies van eigen identiteit.

Iets meer over onze visie en werkwijze

Wij denken en werken vanuit diversiteit en niet vanuit verschillen. Wij versterken, respecteren en waarderen onszelf en anderen. We leren van het verleden en kijken naar de toekomst. En we koesteren belangrijke waarden die in Nederland aanwezig zijn: tolerantie, verscheidenheid en de sociale zorg.

Wij werken vanuit onze eigen kracht en onze verschillende en elkaar aanvullende competenties. We handelen vanuit respect, vertrouwen en begrip voor elkaar.

Wie zijn wij ? Bekijk onze Linkedin profielen

Astrid Brouwer View Astrid Brouwer's LinkedIn profile– Pedagoog, trainer, coach – Duitse.

Deborah Meijer-Lie View Deborah Meijer-Lie's LinkedIn profile– HR consultant, trainer – Nederlandse, geboren in Suriname.

Helena Imminga View Helena Imminga's LinkedIn profile– Econoom, trainer – Nederlandse, geboren in Brazilië.

Luiza Figueira View Luiza Figueira's LinkedIn profile– Architect, trainer – Braziliaanse.